Mukmik Space

Just another WordPress.com site

เตรียมตัวเดินทาง สู่ สิงคโปร์

บน เมษายน 19, 2010
PASSPORT / หนังสือเดินทาง
สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไป สิงคโปร์ Passport (หนังสือเดินทาง) จะต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (นับจากวันที่เดินทางกลับจริง)

ขึ้นตอนการขอ ต่ออายุ หนังสือเดินทาง
เอกสาร : บัตรประชาชน (พร้อมสำเนา 1 ชุด) ,หนังสือเดินทางเล่มเดิม, เงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุหนังสือเดินทาง ประมาณ 1,000 บาท
ยื่นคำร้องด้วยตนเอง ที่ กองหนังสือเดินทาง กรมกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (เวลา 08.30-15.30 น.)
ใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ
(สามารถรับหนังสือเดินทางได้ด้วยตนเองหรือขอให้ส่งหนังสือเดินทางโดยทางไปรษณีย์ โดยเสียค่าบริการเพิ่มเติม
หรือจะฝากให้ผู้อื่นมารับแทน (ต้องมีหนังสือมอบอำหนาจ)

ขั้นตอนการ ขอหนังสือเดินทาง
เอกสาร : บัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ (ผู้เยาว์ อายุต่ำกว่า 20ปี : สูติบัตร หรือบัตรประชาชน / ทะเบียนบ้ายของผู้เยาว์ และบิดามารดา / หลักฐานทางการทหาร (ชายที่อายุ 17 ปีขึ้นไป) / ทะเบียนสมรส บิดามารดา / บัตรประชาชนของบิดามารดาผู้เยาว์ต้องให้บิดามารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรมลงนามให้ความยินยอม

เอกสารเพิ่มเติม (แล้วแต่กรณี) : ใบเปลี่ยนชื่อสกุล/ทะเบียนการรับรองบุตร/ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม/ทะเบียนหย่า/ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดามารดา
ค่าธรรมเนียมประมาณ 1000 บาท

ใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ
สามารถรับหนังสือเดินทางได้ด้วยตนเองหรือขอให้ส่งหนังสือเดินทางโดยทางไปรษณีย์ โดยเสียค่าบริการเพิ่มเติม (35 บาท)
หรือจะฝากให้ผู้อื่นมารับแทน (ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ)

สำนักงานของกองหนังสือเดินทาง
1. กรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ เลขที่ 123 ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพ โทร 02 9817171-80 ต่อ 2001-3    
2. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขาปิ่นเกล้า ชั้น 8 โทร 02 8848829-30    

3. ศูนย์การค้าเซ้นทรัลพลาซ่า บางนา  โทร 02 7440893-4 ( อยู่ชั้นลานจอดรถใต้ดิน U___U" กว่าจะหาเจอ )

 

VISA
เข้าประเทศ สิงคโปร์
สำหรับคนไทย การเดินทางไปประเทศสิงคโปร์ หากไม่เกิน 30 วัน จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นเรื่องขอทำวีซ่า Visa
หากต้องการอยู่เกิน 30 วัน สามารถขอวีซ่า Visa ได้ที่
สถานเอคอัครราชทูตสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย
ตึกรัจนาการ ชั่น 9 เลขที่ 183 ถนนสาทรใต้ เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120 โทร. 02 2862111, 02 2861434 หรือ e-mail singemb@pacific.net.th (เปิดทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00-16.30 น.)
สถานทูตไทยในสิงคโปร์ เลขที่ 370 ถนนออร์ชาร์ด สิงคโปร์ 238870 โทร (65) 6737-2644, 67372175-6

ระเบียบด้าน ศุลกากร

เงินตรา : ไม่มีข้อกำหนดเรื่องจำนวนเงินสูงสุดที่คุณสามารถนำเข้ามาได้

สินค้าไม่ต้องเสียอากร
• เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
• เครื่องสำอาง
• กล้องถ่ายรูป นาฬิกาติดผนังและข้อมือ
• เครื่องเพชรพลอย โลหะมีค่า และรัตนชาติต่างๆ
• รองเท้า
• ศิลปะและงานฝีมือ
• ของเล่นเด็ก

การเดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์
โดยส่วนใหญ่ จะใช้การเดินทาง โดยเครื่องบิน (มีหลายสายการบินให้เลือกเดินทาง เช่น Jetstar Airways/แอร์เอเชีย / สายการบินไทย / สายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์) สนามบินของประเทศสิงคโปร์ มีชื่อว่า สนามบิน ชางกี หรือ Changi international Airport
ปกติจะใช้เวลาเดินทางจาก สนามบินสุวรรณภูมิ ถึง สนามบิน ชางกี สิงคโปร์ ประมาณ 2 ชั่วโมง

ประเทศสิงคโปร์มี 2 ฤดู
ฤดูร้อน จะอยู่ในช่วง เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนตุลาคม
ฤดูฝน จะอยู่ในช่วง เดือนพฤศจิการยน – เดือนมกราคม

เวลา
สิงคโปร์ เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (ดังนั้น อย่าลืมปรับเวลาที่นาฬิกาของท่านเมื่อเดินทางถึงประเทศสิงคโปร์)

ระบบไฟฟ้า
สิงคโปร์ ใช้กระแสไฟฟ้า 220-240 โวลต์ เหมือนกับประเทศไทยแต่รูปแบบของ ปลั๊กไฟ จะไม่เหมือนของไทย คือจะเป็นแบบเต้าเสียบ 3 ขา (ของไทยจะใช้สองขา) ดังนั้นจึงต้องใช้ตัวแปลง (จาก 2 ขา เป็น 3 ขา) โดยปกติโรงแรมส่วนใหญ่จะมีปลั๊กสำหรับแปลงไว้ให้บริการ (ค่ามัดจำประมาณ 1 เหรียญสิงคโปร์ ได้เงินคืนเมื่อคืนของ)
การเดินทาง
สิงคโปร์ สามารถเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะได้หลายรูปแบบ

รถประจำทาง
ให้บริการ 06.00-24.00 น. อัตราค่าโดยสารสำหรับรถประจำทางธรรมดาเริ่มต้นที่ 0.70-1.40 C ส่วนรถประจำทางปรับอากาศ 0.80-1.70 เหรียญสิงคโปร์ (ข้อควรระวังการจ่ายค่ารถประจำทางจะไม่มีการทอนเงินดังนั้นควรเตรียมให้ให้พอดีกับค่าโดยสารที่ต้องจ่าย)

รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT
ให้บริการ 05.30-24.00 น. อัตราค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 0.80-1.80 เหรียญ(สิงคโปร์)
สำหรับนักท่องเที่ยวไม่ควรซื้อตั๋วรถไฟแบบ EZLink ควรซื้อเป็นตั๋วเที่ยวดียว เพราะว่า ขาออกสามารถแลกคืนได้ ตอนซื้อตั๋วจะต้องไปซื้อที่ตู้บริการขายตั๋วอัตโนมัติในสถานีรถไฟ ซึ่งเป็นเครื่องกดแบบช่วยตัวเอง ควรเลือกกดตั๋วแบบ Standard Ticket จากนั้นกด เลือกสถานที่(สถานี)ปลายทาง ที่เราจะไป เครื่องจะแสดงจำนวนเงินว่าเราต้องใส่ไปกี่เหรียญ จากนั้น เราก็หยอดเหรียญไป ตามนั้น ถ้าเกินเครื่องก็จะทอนเงินมาให้โดยอัตโนมัติ (เวลาซื้อตั๋วเที่ยวเดียวเครื่องจะบวกค่าประกันบัตร 1 เหรียญ(สิงคโปร์) ดังนั้นเมื่อเราเดินทางถึง(สถานี)จุดหมาย ก็ นำไปคืนที่ตู้ แล้วกด refund โดยสอดบัตรเข้าไป แล้วรับเงินคืน อย่าลืมว่าต้องเป็น ภายในวันเดียวกันเท่านั้น)

รถแท๊กซี่มิเตอร์
ราคาจะขึ้นตามมิเตอร์ เริ่มต้นที่ประมาณ 2.40 เหรียญ(สิงคโปร์) และเพิ่ม 10 เซ็นต์ ต่อ 250 เมตร
** ต้องจ่ายเพิ่มอีก 50 % หากเป็นการใช้บริการระหว่าง เที่ยงคืน – 6.00 น.
** การใช้บริการจากสนามบิน Changi เพิ่มค่าบริการอีก 3 เหรียญ(สิงคโปร์) ยกเว้นวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ 17.00-24.00น. เพิ่มค่าบริการ 5 เหรียญ(สิงคโปร์)
** การเรืยกบริการทางโทรศัพท์ เพิ่มค่าบริการอีก 3.20 เหรียญ(สิงคโปร์) และหากเป็นการโทรจองล่วงหน้าเกิน ครึ่งชั่วโมง ต้องเพิ่มค่าบริการ 5.20 เหรียญสิงคโปร์
** มีการใช้ระบบ ERP (คิดค่าใช้ถนนโดยเครื่องอีเลคโทรนิกส์) จะต้องเสียเพิ่มอีก 30 เซ็นต์ – 2 เหรียญ(สิงคโปร์) ในกรณีที่รถวิ่งผ่านถนนที่มีการคิดเงิน

EZLink
นักท่องเที่ยวที่จะอยู่ในสิงคโปร์ นานๆ และจะต้องขึ้นทั้งรถ MRT รถประจำทาง รถแท็กซี่ สามารถซื้อตั๋ว EZLink ซึ่งเป็นตั๋วแบบหักมูลค่าที่ใช้ไปในแต่ละครั้ง EZLink สามารถใช้ร่วมกันได้ทั้ง MRT รถประจำทาง Taxi สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่ง
บัตร EZLink ราคา 15 เหรียญ(สิงคโปร์) (มูลค่าที่ใช้ได้ 7 เหรียญสิงคโปร์ ค่ามัดจำบัตร 3 เหรียญสิงคโปร์ (ได้คืนเมื่อเลิกใช้) และเงินค่าบัตร 5 เหรียญ(สิงคโปร์) (ไม่ได้คืน)
การเติมเงินเพิ่มในบัตร EZLink ทำได้ที่ตู้ อัตโนมัติ และเพิ่มได้ครั้งละ 10 เหรียญ(สิงคโปร์)
วิธีการใช้ บัตร EZLink ก็ง่ายมาก แค่เอาบัตร EZLink ทาบไปบนเครื่องตัดบัตร ที่มีรูปบัตร EZLink เมื่อเครื่องตัดเงินเรียบร้อยจะมีสัญญาณแจ้งให้เราทราบ

*** ข้อมูลดังกล่าวอ่างอิงจาก Internet  โปรดตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งก่อนการเดินทางนะค่ะ ..

Advertisements

14 responses to “เตรียมตัวเดินทาง สู่ สิงคโปร์

 1. lll...Nutcha...lll พูดว่า:

  มะมีตังค์ ทำ Passport T____T หุหุ …

 2. E-BeeR พูดว่า:

  จะไปเมื่อไหร่??ช่วยค่าทำพาสปอ์ท 200.-ขากลับ…เอาสิงห์โตพ่นน้ำมาฝากเค้าด้วยนะ555 ^^

 3. lll...Nutcha...lll พูดว่า:

  ไม่คุ้มมั้งค่ะเบียร์ ตม.คงไม่ให้ผ่าน อ่ะ

 4. Irene พูดว่า:

  อืมม์! ตอนนี้ค่าทำ e-Passport คือ 1,000 บาทถ้วนค่ะ ไม่จำเป็นต้องต่ออายุ และเสียค่าถ่ายรูปอีกต่อไปแล้ว ณ ปัจจุบันประเทศไทยได้ยกเลิกการใช้ Passport แบบเก่าแล้วค่ะ (แต่ยังใช้ของเก่าได้ ถ้าอายุการใช้งานยังไม่หมด) เพราะ e-Passport ไม่จำเป็นต้องต่ออายุ แต่จะมีการทำใหม่ทุกๆ 5 ปี (เพื่อความปลอดภัย ควรไปทำใหม่ ณ ขณะที่ e-Passport ยังมีอายุการใช้งาน 6-7 เดือนค่ะ…สามารถยื่นคำร้องได้ในขณะที่พำนักอยู่ในต่างประเทศได้ด้วยค่ะ) อ้อ! มีสายการบินแอร์เอเชียอีกที่หนึ่งที่ให้บริการในเส้นทางไปประเทศสิงคโปร์ ค่าโดยสารก็ไม่ (ถูกกว่าที่อื่น) สูงมาก แต่บริการห่วยนิดหน่อย ไม่มีการบริการอะไรทั้งนั้น ณ ขณะที่เดินทาง (แถมยังขายของแพงอีกต่างหาก) สำหรับ..ชอบการบินไทยค่ะ (เพราะสะสมไมล์ได้ด้วย…คริคริ) ส่วน EZlink card นั้น ยังสามารถเติมเงินที่ตู้ ATM ทั่วไปได้ด้วยค่ะ (ที่คอนโด…ยังมีเหลืออยู่ 1 ใบ)…ขอแนะนำเป็นการส่วนตัวเลยนะค่ะ ว่าไม่ควรใช้บริการของแท็กซี่ในประเทศสิงคโปร์ค่ะ (ถ้าไม่จำเป็น) ยิ่งหลังเที่ยงคืน ที่นั่นจะชาร์จค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก (ไม่ใช่ 10% น้อ) 10 เหรียญค่ะปล. ขอบคุณเจ้าบ้านนะค่ะ ที่แบ่งปันข้อมูลดีๆ ^_^

 5. lll...Nutcha...lll พูดว่า:

  ขอบคุณไอรีน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนะค่ะ แท็กซี่ คงไม่ใช้ เพราะไม่มีตังค์จ่าย 555++ อืม ใช่ ใช่ เราตก แอร์เอเชีย ไปได้งัย ในเมื่อ เราก้อไปก่าสายการบินนี้ แต่โดยรวมแล้ว คงไม่ได้ออกไปต่างประเทศบ่อยมากนัก สะสมไมค์คงไม่จำเป็นเท่าไหร่ แต่หากไปไกล ๆๆ คงต้องเลือกการบินไทยอย่างไอรีนว่าแหละค่ะ …. งั้นตอนเน้ ไปหาตังค์ก่อน1000 บาท … ชแว๊ฟฟฟ ไปแระ …

 6. pae1669 พูดว่า:

  อืม ข้อมูลเยอะมาก ขอบคุณนะคับ เด่วพี่ว่าไปเหมือนกัน … อิอิอิ

 7. ✖ i... พูดว่า:

  เจ๊……ของฝากอ่า อย่าลืม นา (ผช.สิงค์โปร์)อิอิ……เอาหน้าตาดีดี ด้วยเข้าใจ๊ เปงเกย์ม่ะเอาอ่อ….ลืมๆๆที่เคยบอกว่าบล็อกนะ เขียนให้มานน้อยๆๆหน่อยอ่านนานเกิ๊นอันนี้ตัวไม่ได้ประชดเค้า ชิมิ อ่านก่าจะจบ……..เอิ๊กๆๆๆๆ แต่ก้อเปงประโยชน์ดี ว่างๆๆจาเข้าไปดูรูปใน passport น๊า…….ป้าหน้า ขาว-ดำ อิอิ (ล้อเล่ง)

 8. lll...Nutcha...lll พูดว่า:

  i… DeK Barrr : ของฝากเป็นอย่างอื่น ได้ปะ ค่ะ ผช . คงหาให้ไม่ได้ เท่าที่ทราบเพื่อนไม่ชอบไม่ใช่หรือ ???? อิอิ รูปใน passport หน้าจะแย่ ก็เพราะแกอะแหละ … ไอ่บ้า ทอไปก้ไม่รับ ชิชิ …

 9. ✖ i... พูดว่า:

  ง่า….อารัยก้อโทดน้องตา-หลอด ใช่สิ ตอนนี้มีน้องใหม่ ใครจะไฉไลเท่าล๊า…….ชิชิชิเค้ามานไม่ดี ไม่น่าร๊ากกกนี่ เชอะๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

 10. lll...Nutcha...lll พูดว่า:

  เจอกัน 10-13 นี้ จะลองแบกเป้ เยือนต่างถิ่น สักครั้ง .. จะเป็นงัยน้อ..

 11. mukmik พูดว่า:

  ยังไปไม่ทั่วเลยยยย เอาไว้เจกันอีก น๊า .. ใคร จะไปเป็นเพื่อนมั่งน๊าคราวนี้

 12. same พูดว่า:

  ไปวันที่ 19-21 /06/2012 นี้แล้ว

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: